Mẫu 4

Diện tích   149.75 m2

Diện tích tổng 149.75m2
Phòng khách & bếp ăn 46.92m2
Phòng ngủ lớn 20.48m2
Phòng tắm lớn 8.9m2
Phòng ngủ 1 24.25m2
Phòng tắm 1 5.18m2
Phòng ngủ 2 18.33m2
Phòng tắm 2 4.6m2
Thư viện/ Phòng ngủ dự phòng 12.8m2
Phòng giặt 1.15m2
Ban công 37.2m2